Terapia rodzin

Czasami rodziny z dziećmi, podobnie jak dorośli indywidualni, mogą potrzebować pomocy terapeuty.

Czasami rodziny z dziećmi, podobnie jak dorośli indywidualni, mogą potrzebować pomocy terapeuty. Może on wesprzeć dzieci i rodziny w radzeniu sobie ze stresem oraz różnymi problemami z zachowaniem i emocjami.

Wizyta u psychologa rodzinnego pomaga w odpowiedzi na pytanie na ile zmieniające się, niepokojące zachowanie dziecka mieści się w normie rozwojowej oraz jak radzić sobie, kiedy norma zostaje przekroczona.

W gabinecie Resilience zawsze, gdy obejmujemy pomocą dziecko zapraszamy do współpracy całą rodzinę. Jest to w naszym przekonaniu najskuteczniejsza forma psychoterapii, gdy chodzi o pracę z osobą niepełnoletnią lub pełnoletnią, ale zależną od rodziców. Terapia rodzinna zapewnia równocześnie duży poziom bezpieczeństwa emocjonalnego wszystkim członkom rodziny.

Pierwszych kilka spotkań z rodziną (do 3) służy określeniu problemu i wyznaczeniu celów terapii.

Jeżeli zachodzi taka potrzeba i rodzice sobie tego życzą obserwujemy dziecko również w szkole lub przedszkolu oraz konsultujemy się z wychowawcą. Następnie wraz z rodzicami i nauczycielami budujemy jednolity system oddziaływań. Bliska współpraca z placówkami oświatowymi często jest ważnym elementem naszej pracy.

Proponujemy następujące formy wsparcia dla rodzin z dziećmi:

Konsultacja rodzinna – 250 zł (80 min.)
Spotkanie konsultacyjne – obserwacja dziecka w placówce oświatowej – 250 zł (50min)
Terapia rodzinna – 250 zł (80 min.)