Barbara Szczyrba-Maroń

Email: barbara.maron@resilience.com.pl / Telefon: +48 720 851 518 (czynny 07:00 – 16:00)

Jestem psychologiem, psychoterapeutą rodzinnym, specjalistą terapii uzależnień oraz psychoterapeutą w drodze do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jestem również certyfikowanym realizatorem programu wczesnej interwencji FreD goes net dla młodych osób ekperymentujących z używkami oraz indywidualnego programu terapii dla problemowych użytkowników marihuany CANDIS. Nieustannie podwyższam swoje kwalifikacje. W pracy psychoterapeutycznej od 15 lat pomagam głównie osobom uzależnionym oraz współuzależnionym, a także młodzieży i rodzinom. Niejednokrotnie stykam się z innymi trudnościami czy zaburzeniami: depresja, lęki, kryzysy, problemy ze snem, trudności w radzeniu sobie z emocjami, agresja, problemy w relacjach. Pracuję indywidualnie, ale moje doświadczenie obejmuje także psychoterapię grupową (od wielu lat prowadzę grupę dla rodziców dzieci uzależnionych od narkotyków), rodzinną oraz małżeńską/ par. Pracuję zgodnie z zasadami etyki psychoterapeuty, a swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję superwizji. Prowadząc psychoterapię przede wszystkim opieram się na teorii i myśleniu systemowym oraz ericksonowskim, szczególnie pomocnym w pracy krótkoterminowej, bliskie jest mi również myślenie psychodynamiczne. W psychoterapii uzależnień często wykorzystuję elementy terapii behawioralno -poznawczej. Dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu proponuję program CANDIS, oparty na terapii behawioralno – poznawczej. CANDIS to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny, w którym mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi. W pracy psychoterapeutycznej najbardziej ciekawi mnie drugi człowiek, a ciągle zachwyca nieograniczona moc ludzkiej psychiki.