Psychoterapia osób dorosłych

Depresja, lęki, stres, napięcie, niska samoocena, trudności w relacjach, kryzysy życiowe, żałoba, uzależnienia

Depresja, lęki, stres, napięcie, niska samoocena, trudności w relacjach, kryzysy życiowe, żałoba, uzależnienia – to problemy, których doświadcza coraz więcej osób. Chcą doznać ulgi w cierpieniu, zacząć cieszyć się życiem, lepiej poznać siebie. Często z pomocą przychodzi im psychoterapia.

Podjęcie terapii może być ważnym krokiem w kierunku zdrowszego i pełniejszego przeżywania swojego życia. Osoby korzystające z terapii mogą liczyć na wsparcie, akceptację, uważność, doświadczenie zdrowej pozytywnej relacji oraz adekwatną informację zwrotną.

Cel, częstotliwość i zasady psychoterapii określane są w kontrakcie zawieranym na początku współpracy.

W gabinecie Resilience proponujemy następujące formy psychoterapii:
Spotkanie konsultacyjne – 180 zł (50 min.)
Psychoterapia indywidualna – 180 zł (50 min.)
Psychoterapia pary/małżeńska – 250 zł (80 min.)
Psychoterapia rodzinna – 250 zł (80 min.)
Indywidualny program terapii CANDIS (dla problemowych użytkowników marihuany) – 250 zł. (90 min.)