Anna Pawełczyk

Email: anna.pawelczyk@resilience.com.pl / Telefon: +48 691 341 984 (czynny 07:00 – 16:00)

Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Ślaskim o specjalizacji psychologia kliniczna dziecka. Ukończyłam również studia podyplomowe: Psychokorekcja Zaburzeń Zachowania Dzieci i Młodzieży oraz Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.

Jestem w trakcie 4,5 letniego Akredytowanego Kursu Psychoterapii, umożliwiającego uzyskanie certyfikatu psychoterapeutycznego PTP.

Jako psycholog dziecięcy pracowałam z małymi klientami doświadczającymi nadmiernego lęku, nieśmiałymi, odmawiającymi chodzenia do szkoły, z problemami adaptacyjnymi, nadpobudliwymi, mającymi trudności z koncentracja uwagi, ze spektrum autyzmu, z zaburzeniami zachowania, agresywnymi, z trudnościami w wydalaniu, z problemami manualnymi, percepcyjnymi oraz kłopotami w nauce.

Inspiruję się i fascynuję korczakowskim szacunkiem dla dziecka jako osoby i dla trudu, jaki ono podejmuje nabywając nowych kompetencji rozwojowych. Bliskie mojemu sercu są również takie nurty jak Rodzicielstwo Bliskości, Rodzicielstwo przez Zabawę oraz spojrzenie na relacje rodzinne Jespera Juula. W mojej pracy zawodowej, ale także w życiu prywatnym, zwracam dużą uwagę na kontakt dziecka z naturą jako podstawę zdrowia psychicznego.

Jestem również instruktorem I, II i III stopnia Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Od wielu lat prowadzę warsztaty edukacyjne dla rodziców i jest to dla mnie źródłem wielkiej satysfakcji zawodowej i rozwoju osobistego.

Podczas pracy lubię obserwować, gdy w rodzinie wzajemna więź i siły rozwojowe wygrywają z dręczącymi ją trudnościami, problemami i zgryzotami.

W terapii bliskie jest mi podejście systemowe i środowiskowe. W mojej pracy z dziećmi zawsze pracuję również z rodzicami. Jako psycholog szkolny i przedszkolny szukam kontaktu  z terapeutami uczniów i wychowanków. Jako terapeuta zawsze jestem otwarta na kontakty z placówkami oświatowymi, gdyż mam przekonanie, że jasna komunikacja i współpraca daje najlepsze efekty.

Stale rozwijam się zawodowo poprzez udział w licznych szkoleniach.

Wolny czas lubię spędzać z rodziną i przyjaciółmi, najchętniej na leśnych spacerach, blisko natury, również w czasie brzydkiej pogody.