EEG Biofeedback

EEG Biofeedback to nieinwazyjna i skuteczna metoda, dzięki której, poprzez dostarczanie informacji zwrotnej na temat fal mózgowych, osoba trenująca uczy się wpływać na funkcjonowanie swojego mózgu

Co to jest EEG Biofeedback?

EEG Biofeedback to nieinwazyjna i skuteczna metoda, dzięki której, poprzez dostarczanie informacji zwrotnej na temat fal mózgowych, osoba trenująca uczy się wpływać na funkcjonowanie swojego mózgu.
Trenujący „gra” w grę komputerową sterując nią jedynie za pomocą pracy własnego mózgu, tzn. wpływa na przebieg gry zmieniając charakterystykę swoich fal mózgowych. W trakcie gry trenujący jest nagradzany wtedy, gdy głowica odnotuje odpowiednią aktywność mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości. Mózg uczy się w ten sposób promowanej aktywności, co z kolei przekłada się na zmniejszenie objawów emocjonalnych i poprawę funkcjonowania poznawczego (koncentracji, uwagi, pamięci).

Jakie są wskazania do EEG Biofeedback?

 • tendencje depresyjne,
 • wypalenie zawodowe, chroniczne zmęczenie
 • niepokój i objawy stresu,
 • obsesyjne myśli,
 • stany lękowe,
 • zaburzenia uwagi i koncentracji,
 • trudności w nauce,
 • nadpobudliwość,
 • zaburzenia snu,
 • bóle głowy i migreny,
 • przygotowanie do egzaminów

Jak przebiega trening EEG Biofeedback?

Przed rozpoczęciem treningów niezbędne jest przeprowadzenie diagnozy w celu zaplanowania terapii oraz wykluczenia przeciwwskazań. Na podstawie dokonanej diagnozy  terapeuta opracowuje plan treningów.
W trakcie treningu czujniki EEG przymocowane do głowy odbierają aktywność elektryczną mózgu i przesyłają informacje o niej do komputera, gdzie dane te są przetwarzane. Informacja o aktywności fal mózgowych jest przedstawiana osobie trenującej w formie gry wideo – dźwięki i obrazy na monitorze komputera informują, kiedy mózg dociera do celu, czyli jego aktywność mózgowa zbliża się do pożądanej, a kiedy nie.  Trenujący otrzymuje więc ciągłe wskazówki, które pozwalają jego mózgowi uczyć się i zmieniać.
Typowa sesja biofeedbacku trwa od 30 do 45 minut. Długość i liczba sesji jest uzależniona od stanu zdrowia i zdiagnozowanych trudności. Najczęściej proponowane jest odbycie 10-20 treningów (z częstotliwością co najmniej raz w tygodniu).

Charakterystyka fal mózgowych

Fale delta – są najpowolniejsze ze wszystkich fal, charakterystyczne są dla stanu głębokiego snu i medytacji.
Fale theta – występują podczas przeważającej części snu, również w czasie głębokiej medytacji, w transie i hipnozie oraz gdy intensywnie marzymy.
Fale alfa – pojawiają się zawsze, kiedy zmykamy oczy, w stanach relaksu oraz przed zaśnięciem i zaraz po przebudzeniu, sprzyjają odprężeniu i kreatywnemu myśleniu.

Fale beta dzielimy na:

SMR – związane są ze stanami koncentracji uwagi, wzmożonej aktywności umysłowej i czujności.
Fale beta 1 – powstają w naszym mózgu gdy logicznie myślimy, skupiamy się i gdy udaje nam się kontrolować nasze emocje.
Fale beta 2 – charakterystyczne podczas naszego zdenerwowania, ale także w czasie ekscytacji.
Fale gamma – rytm gamma towarzyszy naszemu działaniu i funkcjom motorycznym.

Cennik:

Spotkanie diagnostyczne: 150 zł (60 – 80 min.)
Pojedynczy trening: 80 zł (ok. 45 min.)
Pakiet 10 treningów: 700 zł (10 x 45 min.)